Lòng hảo tâm của quý vị giúp chúng tôi với tư cách là tổ chức vận động hàng đầu quốc gia, cam kết vào việc phục vụ người Hoa Kỳ gốc Á Châu về phẩm giá, sức khỏe và chất lượng cuộc sống khi họ về già.

Tôi là … (Xin chọn mục diễn đạt sự quan tâm đúng nhất của quý vị)