Định Hướng 

Người cao niên AAPI bất kể ngôn ngữ, văn hóa, tình hình kinh tế, hoặc trong các khó khăn nào đều được truy cập một cách công bình trong các dịch vụ, lợi ích và chương trình dành cho công dân cao niên Hoa Kỳ, và có quyền lão hóa với nhân phẩm, sức khỏe và chất lượng cuộc sống cao.

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI 

  • Vận động thay mặt cộng đồng người cao niên AAPI tại địa phương, tiểu bang, và quốc gia.
  • Hướng dẫn người cao niên AAPI và công chúng nói chung về nhu cầu của cộng đồng người cao niên AAPI.
  • Huấn luyện người cao niên AAPI và mạng lưới lão hóa để đáp ứng các thách thức ngày càng tăng khi đối diện cộng đồng lão hóa AAPI.

DẪN ĐƯỜNG 

Đây là việc NAPCA bắt đầu làm từ năm 1979, khi các nhu cầu cụ thể của người cao niên AAPI được nhận biết ở cấp liên bang. NAPCA đã trực tiếp phục vụ hàng chục ngàn người cao niên AAPI, trong khi người cao niên AAPI là thành phần phát triển nhanh nhất ở dân số người cao niên quốc gia. Cộng đồng người cao niên AAPI phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt bao gồm văn hóa,  ngôn ngữ và sự truy cập vào các phục vụ cũng như cơ hội việc làm. NAPCA đã mang các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cộng đồng lão hóa APA đến sự thảo luận của quốc gia. Ngày nay, NAPCA được công nhận là một cơ quan hàng đầu trong việc giúp đỡ cộng đồng lão hóa AAPI.

DẪN ĐẦU TRONG VẬN ĐỘNG 

Là tiếng nói của những người không có tiếng nói, NAPCA giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng to lớn đến cộng đồng lão hóa AAPI. Từ việc làm đến cải cách phúc lợi, từ thông tin y tế cho đến sự chăm sóc sức khỏe lâu dài.  NAPCA tranh thủ một ghế cho người cao niên AAPI trên bàn thảo luận trong thời điểm quan trọng khi chính sách dành cho công dân đe dọa phẩm giá và chất lượng cuộc sống của họ. Thông qua các dịch vụ phục vụ trực tiếp, nghiên cứu, và các chương trình tiếp cận quảng bá, NAPCA là cơ quan đại diện to lớn của cộng đồng AAPI trên toàn quốc. Thông tin thật sự là vô giá tại các buổi cung cấp thông tin cho quốc hội, các hội nghị quốc gia và cho các tổ chức cộng đồng hàng ngày.

DẪN ĐẦU TRONG HƯỚNG DẪN GIÁO DỤC  

Hướng dẫn giáo dục khách hàng của NAPCA giúp người cao niên AAPI và gia đình của họ chọn lựa đúng thông tin vì thông tin về y tế, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe dài hạn này ngày càng phức tạp. Hàng triệu người Hoa Kỳ đang trong chương trình y tế cũng đang đối mặt với rất nhiều câu hỏi. Thế nào là quản lý sức khỏe? Tôi vẫn được đi bác sĩ phải không? Tôi sẽ nhận được sự chăm sóc chất lượng về sức khỏe trong chương trình quản lý sức khỏe phải không? Không có câu trả lời dễ dàng cho các câu hỏi này, nhưng sự không an tâm ở người cao niên AAPI lại càng to lớn. Có bác sĩ nói ngôn ngữ của tôi không? Làm sao tôi có thể nói lên sự lo lắng của tôi? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nghĩ tôi không được điều trị đúng cách? Bằng cách hướng dẫn giáo dục cộng đồng lão hóa AAPI về quản lý sức khỏe và các quy định về y tế, người cao niên AAPI có thể làm cho quản lý sức khỏe được phát triển tốt hơn trong phạm vi chương trình này phục vụ cho các cộng đồng thiểu số.

Leading in Empowerment

NAPCA empowers seniors and community advocates through coalition building. Working with seniors, community leaders, service providers, elected officials, policy makers, and the media, NAPCA addresses the needs of AAPI elders. Community coalitions are guided by NAPCA to sustain the necessary infrastructure so AAPI seniors can gain better access to meals on wheels, home health, senior centers, adult day care, and respite care. As a result, seniors can live more independently and comfortably at home.