Tại NAPCA, chúng tôi tin tưởng việc giúp đỡ những cơ quan giúp đỡ người khác. Chúng tôi muốn giúp các cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc các nhu cầu của người  cao niên AAPI.  Cùng với nhau, chúng ta có thể giúp người cao niên sống độc lập và thoải mái hơn.

Cao niên khỏe mạnh

Văn phòng Thông Tin Lão Hóa Lành Mạnh có đầy đủ thông tin hữu ích về y tế được thu thập bởi các tổ chức cộng đồng, trung tâm y tế cộng đồng, và các tổ chức phi lợi nhuận khác đang phục vụ người cao niên AAPI trên khắp Hoa Kỳ.  Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Đường dây giúp đỡ

Hệ thống National Multilingual Helpline của chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị về pháp lý, tài chính và sức khỏe bằng ngôn ngữ chính của quý vị. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Cuốn cẩm nang

Chúng tôi cung cấp các tập tài liệu về thông tin và các vấn đề về y tế mà đang là mối quan tâm của mọi người. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Chia sẻ tin tức

Quý vị có thể chia sẻ những câu chuyện về việc NAPCA đã giúp đỡ quý vị như thế nào hoặc thấy chúng tôi giúp những người khác ở đây. Tìm hiểu them

NAPCA Tin tức

Để tìm hiểu những hoạt động gần đây của NAPCA, nhấn vào đây Tìm hiểu them.

NAPCA Luật sư, biện hộ

Để thấy NAPCA đang vận động thay mặt cho người cao niên AAPI thông qua việc phục vụ trực tiếp, nghiên cứu và các chương trình tiếp cận quảng bá, nhấn vào đây Tìm hiểu them.