NAPCA hoạt động để giúp người cao niên AAPI trả lời các câu hỏi từ một loạt các chủ đề, nhưng một trong những chủ đề quan tâm lớn nhất cho người cao niên là y tế. NAPCA có chuyên môn trong việc xử lý các vấn đề như Medicare, Medicaid và An Sinh Xã Hội / An Sinh Phụ Trội (SSI) và vui để trả lời bất kỳ và tất cả các câu hỏi.

Mục “Hỏi NAPCA”được xuất bản bằng ba ngôn ngữ khác nhau trong các thị trường lớn trên khắp đất nước. The Chicago Korea Times bắt đầu chạy các mục một cách thường xuyên kể từ mùa hè năm ngoái và nó cũng chạy hàng ngày ở Korea Central Daily ở LA. Mục cung cấp thông tin AAPI người cao tuổi và các trung gian thông tin về an sinh xã hội, tiếp cận chăm sóc sức khỏe và dịch vụ lão hóa bằng cách trả lời các câu hỏi được gửi đến NAPCA bởi người cao tuổi API. Mục này cũng xuất hiện trên cơ sở hai tuần một lần trong tờ World Journal, tờ báo tiếng Hoa lớn nhất tại Mỹ với lượng phát hành hơn 100.000, cũng như trong các tờ báo Seattle Chinese Times.

Xin vui lòng gửi thắc mắc của quý vị cho mục “Ask NAPCA” đến karuna@napca.org hoặc gọi cho đường dây Helpline Tiếng Việt của chúng tôi tại 1-800-582-4336

 • Tên(*)
 • Họ(*)
 • Họ(*)
 • Email(*)
 • Địa chỉ (*)
 • Thành phố(*)
 • Tiểu Bang(*)
 • Số mã vùng(*)
 • Chế độ ưu tiên của liên hệ(*)
 • Câu hỏi(*)
 • Làm sao mà qúy vị biết về chúng tôi?(*)