TẠI NAPCA chúng tôi tin vào tầm quan trọng của các thành viên trong gia đình và những người chăm sóc. Chúng tôi làm việc giúp người cao niên bằng cách cung cấp nguồn lực và thông tin nhằm giải quyết nhu cầu và quan tâm của quý vị.

Cao niên khỏe mạnh

Văn phòng Thông Tin Lão Hóa Lành Mạnh có đầy đủ thông tin hữu ích về y tế được thu thập bởi các tổ chức cộng đồng, trung tâm y tế cộng đồng, và các tổ chức phi lợi nhuận khác đang phục vụ người cao niên AAPI trên khắp Hoa Kỳ.  Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Đường dây giúp đỡ

Hệ thống National Multilingual Helpline của chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị về pháp lý, tài chính và sức khỏe bằng ngôn ngữ chính của quý vị.  Nếu quý vị gọi trong giờ làm việc thì sẽ gặp nhân viên sẵn sàng trả lời. Ngoài giờ làm việc, xin quý vị để lại lời nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Cuốn cẩm nang

Chúng tôi cung cấp các tập tài liệu về thông tin và các vấn đề về y tế mà đang là mối quan tâm của mọi người. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Health Insurance

We offer information regarding medicare and the affordable care act.   Tìm hiểu them

Chia sẻ tin tức

Quý vị có thể chia sẻ những câu chuyện về việc NAPCA đã giúp đỡ quý vị như thế nào hoặc thấy chúng tôi giúp những người khác ở đây. Tìm hiểu them

Hỏi NAPCA

Nếu quý vị muốn gửi câu hỏi vào mục “Hỏi NAPCA” trên báo Nhấn vào đây.

 NAPCA Luật sư, biện hộ

Để thấy NAPCA đang vận động thay mặt cho người cao niên AAPI thông qua việc phục vụ trực tiếp, nghiên cứu và các chương trình tiếp cận quảng bá, nhấn vào đây Tìm hiểu them.

Cơ hội có việc làm Huấn nghệ

Chúng tôi có nhiều cơ hội việc làm khác nhau dành cho người cao niên. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.