Người cao niên AAPI (tuổi 55 trở lên) phải đối mặt với thách thức đặc biệt trong việc tạo cho mình một cuộc sống có chất lượng khi về già. Người cao niên AAPI là số người tăng trưởng nhanh nhất của các nhóm cao niên thiểu số ở Hoa Kỳ mà vẫn chưa được nhận biết. Bây giờ, 2,8 triệu người cao niên gốc châu Á và 90,000 người cao niên gốc Thái Bình Dương sống tại Hoa Kỳ. Từ năm 2010 đến 2050, số người cao niên AAPI 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng 466% trong khi số người cao niên Hoa Kỳ chỉ tăng 120% và dân số Hoa Kỳ chỉ tăng 42%. Nhu cầu và quan tâm của họ không được nghiên cứu và thường xuyên không được giải quyết với chính sách dành cho công chúng hiện tại

NAPCA làm việc về các vấn đề chính sách tại địa phương, tiểu bang, liên bang có liên quan đến người cao niên AAPI. Nỗ lực vận động có thể bao gồm trình bày ý kiến công luận đến cơ quan liên bang về luật lệ chính sách có thể ảnh hưởng đến y tế và chất lượng cuộc sống của người cao niên AAPI, gặp gỡ các quan chức dân cử và nhân viên của họ để giải thích và thông báo về các nhu cầu của người cao niên AAPI, và đưa ra các bản thông cáo về vô số thay đổi trong chính sách hoặc pháp luật mà có ảnh hưởng lớn đến người cao niên. Tại NAPCA, chúng tôi cố gắng tạo ra một tiếng nói cho người cao niên AAPI về những nhu cầu cho các cơ quan hoạch định chính sách quốc gia, các tổ chức, công ty có liên quan để đảm bảo các giải pháp đang thực hiện giải quyết các vấn đề của người cao niên. Được coi là “ mô hình thiểu số”, các lo ngại của AAPI thường bị bỏ đi hoặc không chú ý đúng mức, NAPCA chủ động làm việc để tạo kết quả tích cực cho cộng đồng. Chính sách và mục tiêu vận động của NAPCA là:

  •  Xác định chính sách, pháp luật và các chương trình trọng điểm để xây dựng và thực hiện một chiến lược để thúc đẩy các mục tiêu của NAPCA trong việc phục vụ người cao niên AAPI.
  • Chuẩn bị tài liệu văn bản – ý kiến công chúng, thông cáo báo chí, bài viết blog – để hướng dẫn giáo dục về các nhu cầu đặc biệt của người cao niên AAPI; và
  • Trình bày với các nhóm ủng hộ, các nhà hoạt động chính sách và nhân viên của họ, và các bên có liên quan những vấn đề  lão hóa và cộng đồng AAPI nhằm đưa mục tiêu chính sách vào hành động.